Laatste tijd krijgen wij vaak de vraag of wij een verwerkersovereenkomst moeten afsluiten. Helaas is de AVG in zijn hoedanigheid zeer ruim te interpreteren waardoor eigenlijk niemand echt weet hoe het zit en maar te pas en te onpas verwerkersovereenkomsten worden getekend.

Wij hebben derhalve besloten deze in onze gewijzigde algemene voorwaarden op te nemen als een bijlage welke hier in te zien is.

Het is niet nodig om met ons een aparte verwerkersovereenkomst op te stellen.

WAT IS EEN VERWERKERSOVEREENKOMST?

Zodra een organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moeten er volgens de Avg afspraken worden gemaakt over de verwerking. Die afspraken moeten ‘schriftelijk’ worden gemaakt. Dat mag ook zijn ‘elektronisch’, per e-mail bijvoorbeeld. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd noemen we vaak een ‘verwerkersovereenkomst’.

WIE MOET EEN VERWERKERSOVEREENKOMST SLUITEN?

Een ICT-leverancier die diensten aan klanten levert, waarbij hij (ook) persoonsgegevens voor klanten verwerkt is (in zijn rol als verwerker) verplicht hierover afspraken te maken met klanten (in hun rol als verwerkingsverantwoordelijke) en andersom zijn de klanten verplicht afspraken te maken met hun leverancier. Het is dus in het belang van beide partijen om een verwerkersovereenkomst te hebben.

WAT MOET ER ALLEMAAL IN EEN VERWERKERSOVEREENKOMST STAAN?

De Avg noemt een aantal specifieke onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beveiliging, geheimhouding en datalekken. En nieuwe onderwerpen, zoals wat er met de gegevens gebeurt na afloop van de overeenkomst.

IS HET ALTIJD NODIG OM EEN APARTE VERWERKERSOVEREENKOMST TE HEBBEN?

Nee, het gaat erom dat er tussen partijen afspraken worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens en dat deze afspraken op de een of andere manier schriftelijk worden vastgelegd. Dat hoeft niet in een apart document, maar kan bijvoorbeeld ook heel goed worden verwerkt in de hoofdovereenkomst, algemene voorwaarden en/of een service level agreement.

Een verwerkersovereenkomst staat nooit op zichzelf en hangt altijd samen met de dienst die wordt geleverd. Het is daarom van belang de verwerkersovereenkomst onderdeel te maken van de hoofdovereenkomst (bijvoorbeeld door het daar als bijlage bij te voegen).
(bron: www.nederlandict.nl )

Menu